Příspěvky v blogu od uživatele Language Hub Office

Obrázek: Language Hub Office
autor Language Hub Office - Čtvrtek, 3. únor 2022, 10.12
Komukoliv v Internetu

Díky modulu H5P vytváříme v Moodle zdarma dostupná interaktivní cvičení pro český jazyk, která jsou k dispozici na našem webu.

Cvičení obsahují různé aktivity, jako jsou doplňovací úlohy, osmisměrky, či křížovky, a pokrývají různé gramatické jevy češtiny. Rozsáhlejší úkoly nabízejí testkity, které sumarizují větší množství informací.

Pro přístup k úlohám není nutná žádná registrace, výsledky se nikam neukládají a cvičení je možné libovolně opakovat. Správné řešení je součástí každého z nich.

Aktualizovaný seznam najdete zde: https://www.language-hub.org/course/view.php?id=558&sectionid=2551.

[ Změněno: Úterý, 8. únor 2022, 18.55 ]