Site blog

Page: 1 2 ()
Picture of Josef Milon | Language Hub
by Josef Milon | Language Hub - Wednesday, 21 July 2021, 3:29 PM
Anyone in the world

When we implemented a video conferencing server BigBlueButton in April 2019 to support distance education, we knew only in rough outlines how important this tool would become for us in the upcoming months and years.

Since March 2020, all face-to-face education has been suspended. Thanks to more than a year of experience with the implementation of online lessons (albeit on a small scale), we at Language Hub were able to respond very quickly and move smoothly into the online space.

BigBlueButton is a video conferencing application accessible via a compatible browser, and no additional software needs to be installed on your computer, tablet or phone to run it. Its working is provided on our server and its management is completely under our own control.

The video conferencing interface has a high-quality audio codec, video transmission, user-friendly interface, whiteboard, collaborative text editor, voting module, screen sharing and audio / video materials directly in the lesson and other tools that very accurately simulate a real class and help the lessons run naturally.

We delivered 2,500 of them with the help of BigBlueButton from March 2020 to June 2021. This number gives us some feedback that the decision to invest in launching our own learning infrastructure made sense.

[ Modified: Wednesday, 19 January 2022, 11:51 AM ]
 
Anyone in the world

There was a plan to implement new graphic elements to our webpage. The idea begun in January 2021 and was finally realised in May 2021.

A brilliant job has been done by a talented graphic designer Mihaela Burda Stoican, a former Language Hub student. 

Mihaela brought a spectrum of abstract, yet easily recognisable motifs and her clean style with bright colours graphically accompanies the main philosophy of Language Hub- to provide the best teaching and translation services.

Visit https://www.mbsdesign.eu/ for more information on Mihaela‘s work.

[ Modified: Tuesday, 15 June 2021, 9:51 AM ]
 
Picture of Josef Milon | Language Hub
by Josef Milon | Language Hub - Saturday, 23 January 2021, 7:08 PM
Anyone in the world

Na počátku roku byl spuštěn Dokumentový server, jehož cílem je koncentrovat soubory a odkazy pro potřeby lektorů, studentů a managementu Language Hub. Server má veřejnou a neveřejnou (dostupné po autentizaci) část.

Záznamy jsou katalogizované a vyhledatelné podle tagů.

 
Picture of Language Hub
by Language Hub - Tuesday, 15 October 2019, 6:18 PM
Anyone in the world

We are happy to announce that the BigBueBlutton app, which is used to connect students and teachers in our virtual classrooms, has successfully passed the stress test.

From April to September 2019 there were over 100 online lessons with a total length of 140 hours with no crashes or malfunction recorded.

Thanks to a direct connection to the Moodle system, that our school runs on, we can ensure a trouble-free and secure connection. What is more, an overview of all planned and taken lessons is available including downloadable presentations.

BigBlueButton is used for off-site education as well as a substitute to conventional courses in case of time or place clash.

Watch this video to learn more about BBB.

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:33 PM ]
 
Picture of Language Hub
by Language Hub - Saturday, 12 October 2019, 8:32 AM
Anyone in the world

Language Hub server runs on the Moodle system which now allows you to get access to online content of your course in a new App available for both Android and iOS.

Download from Google Play

Download from App store

Once you install the app, you need to enter the page https://www.language-hub.org and enter your user name (email) and password for your existing account.

The system recognizes your account and displays your courses. The course folder in the app is identical content-wise with the folder available through a web browser. You can open different files (.doc, .pdf, .txt ...), pictures, links and fill in online exercises and use the forum. Some activities are not supported in the application and can be open on your phone in a web browser by clicking on the link.

Keep your app up to date.

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:33 PM ]
 
Picture of Josef Milon | Language Hub
by Josef Milon | Language Hub - Thursday, 6 June 2019, 1:08 PM
Anyone in the world

Úspěšná implementace videokonferenčního serveru BigBlueButton

V květnu 2019 byl spuštěn ostrý provoz serveru BigBlueButton (BBB) pro organizování virtuálních tříd.

Tendence přesunout část fyzické výuky do online prostoru je patrná již řadu let. Programy typu Skype nejsou pro vzdělávací aktivity nejvhodnější, protože jim chybí prvek participace studentů ve třídě.

Vedle audio a video spojení ve vysoké kvalitě, BBB obsahuje funkci virtuální tabule s možnostmi pokročilého prezentování (tvary, podtrhávání, spojování, zvýrazňování), chatovací a close caption rozhraní a v neposlední řadě možnost nahrávání a zpětného zpřístupnění jednotlivých lekcí nebo jejich částí účastníkům. Vložená prezentace je v průběhu lekce a po jejím skončení dostupná všem studentům.

Rozhraní je plně integrované do školního systému Moodle. Student tak nepotřebuje další přihlašovací údaje, virtuální místnosti však přesto zůstávají silně zabezpečené na úrovni kurzů podle politik Moodle.

Pro organizování tutoriálů je možné zpřístupnit hostovský účet s jednorázovým dočasným heslem řádově desítkám účastníků.

Budete-li si přát vyzkoušet, jak vypadá lekce přes BigBlueButton, dejte nám vědět, spojíme se s Vámi.

Pro podrobnější prezentaci systému navštivte prosím tento odkaz (PDF, 7MB).

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:33 PM ]
 
Picture of Josef Milon | Language Hub
by Josef Milon | Language Hub - Thursday, 23 May 2019, 3:50 PM
Anyone in the world

V sobotu 27. 4. 2019 se v Brně konal první ročník Brno Expat Fair - Living in Brno - veletrhu určeného pro všechny cizince, kteří se chtěli dozvědět, co jim Brno může nabídnout, jaké služby mohou využít, jak mohou trávit svůj volný čas.

Stánek Language Hub byl tematicky zaměřen především na možnost složení zkoušky pro získání povolení k trvalému pobytu. Potkali jsme se s desítkami lidi a zodpověděli řadu dotazů i mimo samotnou zkoušku.

Prezentovali jsme například novinky v Language Hub Store, mezi jinými kurzy English for Independent Travelers nebo English Sounds.

Ředitel školy Josef Milon vystoupil v seminářové sekci s příspěvkem Language chemistry, ve kterém demonstroval kolokabilitu slov a jejich zapojení do gramatického systému češtiny.

Veletrh představoval unikátní možnost setkání subjektů poskytujících "expat-friendly" služby s jejich potenciálními uživateli. Řada workshopů, seminářů a kulturních vložek dotvářely atmosféru dobře zvoleného areálu v Tržnici na Zelném trhu.

Poděkování za organizaci patří celému týmu Brno Expat Centre.

Web akce: https://www.livinginbrno.cz/

[ Modified: Sunday, 9 January 2022, 11:15 PM ]
 
Anyone in the world

Ne nezbytně. Obecně řečeno, jazyk disponuje podpůrnými prostředky oslovení a nepotřebuje nutně morfologický indikátor pro jeho vyjádření. Použiváme intonaci ve výslovnosti (Petře↗︎, proč jsi to udělal?) a interpunkci v grafice (Honzo! Nedělej to! - Martino, nech toho!).

Ve slovanských jazycích byl morfologicky vydělený tvar vokativu (v české tradici označovaný jako "5. pád") standardem. V některých z nich (ruština, slovenština) byl nahrazen tvarem nominativu (Иван х Иван!). Dokladem dříve existujícího vokativního sufixu jsou ojedinělé tvary Бог - Боже!

Vokativ je z hlediska syntaxe zcela samostatný, nevstupuje do větných struktur (Petře, přijdeš? - Petře, kolik je hodin? - Petře, byli tam včera vaši? - Petře, bude zítra hezky?) a je vždy snadno identifikovatelný. V singuláru rozpoznáme vokativ podle sufixu na pravé periferii, v plurálu je vokativ shodný s tvarem nominativu (pánové nom - pánové! vok). Vokativ je spojen s rodem rozvíjejícího adjektiva (Vážená paní! - Vážený pane! - Vážení hosté! -Vážené dámy!).

Ignorování tvaru vokativu je příznakové: Vojín Vata, nástup! - Ivan, pocem! 

U maskulin je vokativní sufix spojen s ojedinělou alternací: r > ř (Petr > Petře!), c > č (chlapec - chlapče!), h > ž (Bůh - Bože!).

Ve vokativních skupinách mají vokativní sufix obě jména (pane profesore! - Josefe Nováku!), v případě spojení slova "pane" a příjmení je v češtině velmi časté použití pane vok Novák nom. Může být sporné, nakolik je toto zjednodušení stylisticky přijatelné. V hovorovém projevu je použití velmi frekventované a je podpořené českou kinematografií. V českých filmech se jedná o standard (pane Louka! - pane Pařízek! - pane Kotek! - pane Vrána!), který se díky jejich oblíbenosti přejímá plošně.
V psané podobě je použití skupiny vokativ-nominativ často vnímáno jako nekorektní. V řadě případů je skupina vokativ-vokativ jediná možná: Vážený pane  vok profesore  vok Večerko! vok, nikoliv *Vážený pane vok profesore  vok Večerka! nom

Pro kultivovanou jazykovou praxi je v češtině dobré tvary vokativu dodržovat. Argument hovorovosti neobstojí v expresivních vyjádřeních, ve kterých je vokativ velmi aktivní (ty blbče! nikoliv *ty blbec!); zjednodušení na vokativně-nominativní skupinu (Pane Novák, jak se máte?!) se nedá aplikovat vždy (Pane inženýre Nováku! nikoliv *Pane inženýre Novák!) a práci neulehčí.

Uživatelé, pro které není čeština mateřským jazykem, se musejí smířit s českou flexí a naučit se sufixy a alternace, českým rodilým mluvčím stačí pro kultivované vyjádření používat tvary, které už dávno umějí.


Zdroje:
[1] Karlík, P. Vokativ. In: Nový encyklopedický slovní češtiny. Dostupné online https://www.czechency.org/slovnik/VOKATIV [cit. 2018-01-22].
[2] Janků, L. Vokativ v češtině [magisterská práce]. Brno, 2016. Dostupné online https://is.muni.cz/th/361402/ff_m/Vokativ_v_cestine.pdf [cit. 2018-01-22].
[3] Vokativ. Wikipedia. Dostupné online https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokativ [cit. 2018-01-22].
[4] Žaža, S. Vokativ v antických a slovanských jazycích. In: Linguistica Brunensia 59, 2011, 1-2. Dostupné online https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115152/1_LinguisticaBrunensia_12-2011-1_8.pdf?sequence=1 [cit. 2018-01-22].

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:34 PM ]
 
Picture of Josef Milon | Language Hub
by Josef Milon | Language Hub - Monday, 9 October 2017, 4:31 PM
Anyone in the world

Slovo může mít více významů (jedná se o víceznačnost slovní formy), které mají genetickou či významovou souvislost. V takovém případě mluvíme o tzv. polysémii (z řeckého πολυ- (poly-), mnoho, hodně) a σῆμα (séma - znak, význam). Příkladem je třeba slovo "letiště" ve významu 1. "prostor pro letadla a pasažéry", 2. "velká postel", se všemi konotacemi (více či méně humornými), které s posunutím významu souvisí ("Přistál jsem na letišti.").

V jazycích vzniká i situace, kdy je podobnost slov náhodná. Mluvime o tzv. homonymii (z řeckého ὁμός (homos), stejný a ὄνομα (onoma), jméno), srov. "los" (zvíře x lístek z loterie). V tomto případě se jedná o totožný slovní druh, který je takřka v celém skloňovacím paradigmatu totožný (tzv. částečná homonymie, v porovnání s úplnou homonymií, např slovo "raketa").

Někdy vývoj jazyka přichystá ještě zajímavější situaci, kdy jedno slovo může být rozdílné významově, geneticky i slovně-druhově. Nominativ singuláru slova "osel" se tvarově zcela shoduje s minulým časem pro třetí osobu singuláru maskulina slova "osít" > "osel".

Jak intepretovat a vysvětlit cizincům českou větu "Osel osel pole" je jistě náročné, ale díky předchozímu vysvětlení snad možné. Konstrukce "Už dlouho sním, že to sním s ním", která je z hlediska polysémie a homonymie jednodušší, nicméně foneticky neprůhledná, představuje také zajímavý oříšek a obě věty mohou z nejednoho učitele udělat osela. Nebo osla?


Podrobněji též: 

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:35 PM ]
 
Anyone in the world

Nominativ plurálu substantiv má standardně krátké zakončení kromě:

  • neuter typu náměstí (např. zábradlí, lešení, občerstvení)
  • koncovky -ové typické pro maskulina typu pán (ovšem vedle varianty -i, srov. páni x pánové) a předseda (předsedové; ovšem vidíme kolísání u slov typu bandita: bandité x banditi)
  • životných maskulin na -l, -j (učitel, žokej -> učitelé, žokejové)
  • deadjektivních substantiv typu vrchní nebo vrátný

Délka českého plurálu činí obtíže například studentům ruské národnosti, protože ruština, zejména u maskulin, přesouvá často přízvuk na poslední slabiku (города, глаза).

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:35 PM ]
 
Page: 1 2 ()