Příspěvky v blogu od uživatele Josef Milon | Language Hub

Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Neděle, 20. srpen 2017, 10.44
Komukoliv v Internetu

Koncovka u nominativu adjektiv středního rodu místo spisovného  je častým jevem obecné češtiny (malý město x malé město). Varianty ý-é jsou dohledatelné i v jiných pádech adjektivní flexe (vystoupil z toho velkýho bílýho auta) a v základech některých českých slov (svléknout x svlíknout, mléko x mlíko). Historicky starší je -é.

V případě dotazu ze strany studentů češtiny je potřeba upozornit na tuto situaci. V ideálním případě budou studenti schopni rozpoznat rozdíl a zvolit podobu odpovídající adekvátní situaci.

V umělecké licenci jsou jazyková pravidla často porušovaná, dětskou písničku Kolo kolo mlýnský tedy těžko můžeme označit za jazykově hovorou či nespisovnou. 

Podrobně o obecné češtině viz www.czechency.org.

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.36 ]