Blog entry by Josef Milon | Language Hub

Anyone in the world

Nominativ plurálu substantiv má standardně krátké zakončení kromě:

  • neuter typu náměstí (např. zábradlí, lešení, občerstvení)
  • koncovky -ové typické pro maskulina typu pán (ovšem vedle varianty -i, srov. páni x pánové) a předseda (předsedové; ovšem vidíme kolísání u slov typu bandita: bandité x banditi)
  • životných maskulin na -l, -j (učitel, žokej -> učitelé, žokejové)
  • deadjektivních substantiv typu vrchní nebo vrátný

Délka českého plurálu činí obtíže například studentům ruské národnosti, protože ruština, zejména u maskulin, přesouvá často přízvuk na poslední slabiku (города, глаза).

[ Modified: Wednesday, 1 January 2020, 5:35 PM ]