Databáze jazykových nástrojů FI MU [cit. 2022-03-24]

Seznam jazykových nástrojů, které zpřístupňuje Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Click https://nlp.fi.muni.cz/cs/LangToolsLinks link to open resource.