Person Who [cit. 2021-02-10]

YouTube video o genderových principech jazyků z pohledu "nebinárních" lidí.

Click https://youtu.be/0ZH1l1jp51E link to open resource.