Blog stránek

Stránka: 1 2 ()
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Středa, 21. červenec 2021, 15.29
Komukoliv v Internetu

Když jsme v dubnu 2019 implenentovali videokonferenční server BigBlueButton pro podporu distančního vzdělávání, jen v hrubých obrysech jsme tušili jak důležitým nástrojem se pro nás v dalších měsících a letech stane.

Od března 2020 byla veškerá fyzická výuka pozastavena. Díky více než roční zkušenosti s realizováním online lekcí (byť v malém rozsahu) jsme byli v Language Hub schopni velmi rychle zareagovat a plynule přejít do online prostoru.

BigBlueButton je videokonferenční aplikace dostupná přes kompatibilní prohlížeč a pro její provoz není potřeba v počítači, tabletu či telefonu instalovat žádný další software. Její běh je zajištěn na našem serveru a její správu máme zcela pod vlastní kontrolou. Videokonferenční rozhraní disponuje vysoce kvalitním zvukovým kodekem, obrazovým přenosem, uživatelsky přívětivým rozhraním, bílou tabulí, kolaborativním textovým editorem, hlasovacím modulem, sdílením obrazovky a audio/video materiálů přímo v lekci a dalšími nástroji, které velmi věrně simulují pobyt v reálné třídě a napomáhají přirozenému běhu lekcí.

Těch jsme od března 2020 do června 2021 pomocí BigBlueButton realizovali 2500. Tento počet nám dává jistou zpětnou vazbu, že rozhodnutí investovat do zprovoznění vlastní výukové infrastruktury mělo svůj smysl.

[ Změněno: Středa, 21. červenec 2021, 15.51 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Pondělí, 14. červen 2021, 11.22
Komukoliv v Internetu

Plán na novou grafiku pro webové stránky Language Hub začal nabírat obrysy na začátku roku 2021 a do finální fáze se dostal v květnu 2021.

Skvělou práci odvedla talentovaná grafička Mihaela Burda Stoican, která dříve v Language Hub studovala český jazyk.

Mihaela vytvořila řadu abstraktních, přesto snadno rozpoznatelných motivů a její čistý styl s jasnými barvami dobře graficky doprovází základní myšlenky Language Hub - poskytovat ty nejlepší služby v oblasti výuky a překladů.

Navštivte stránky https://www.mbsdesign.eu/ pro více informací o Mihaelině práci.

[ Změněno: Úterý, 15. červen 2021, 09.51 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Sobota, 23. leden 2021, 19.08
Komukoliv v Internetu

Na počátku roku byl spuštěn Dokumentový server, jehož cílem je koncentrovat soubory a odkazy pro potřeby lektorů, studentů a managementu Language Hub. Server má veřejnou a neveřejnou (dostupné po autentizaci) část.

Záznamy jsou katalogizované a vyhledatelné podle tagů.

 
Obrázek: Language Hub
autor Language Hub - Úterý, 15. říjen 2019, 18.18
Komukoliv v Internetu

Zátěžovým testem funkčnosti úspěšně prošla aplikace BigBlueButton, která na našem serveru zajišťuje propojení studentů a lektorů ve virtuálních třídách.

Od dubna do září 2019 proběhlo více než 100 online lekcí v celkové délce okolo 140 hodin. Nebyly zaznamenány žádné pády aplikace ani nefuknčnosti.

Přímé napojení na vnitřní systém školy (Moodle) zajišťuje bezproblémové a bezpečné připojení, přehled všech lekcí a přístup k použitým prezentacím, které jsou po skončení lekce zveřejněné ke stažení.

BigBlueButton využíváme pro plně distanční vzdělávání off-site i jako doplněk běžných kurzů v případech momentální časové nebo prostorové bariéry.

Prohlédněte si video s podrobnostmi o systému.

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.33 ]
 
Komukoliv v Internetu

Díky systému Moodle, na kterém je vybudován web Language Hub, je možné přistupovat k obsahu kurzů přes mobilní aplikaci. Ta je dostupná pro operační systémy Android i iOS.

Ke stažení v Google Play

Ke stažení v App Store

Po nainstalování aplikace do telefonu je potřeba zadat stránku https://www.language-hub.org a v následujícím dialogu vložit uživatelské jméno (e-mail) a heslo k registrovanému účtu.

Systém rozpozná účet a zobrazí kurzy, které jsou s ním spojené. Složka kurzu v aplikaci je obsahově identická se složkou dostupnou přes okno prohlížeče, Je možné otevírat soubory (.doc, .pdf, .txt ...) obrázky, odkazy, vyplňovat online cvičení, využívat fórum. Některé aktivity nejsou v mobilní aplikaci podporovány a kliknutím se otevřou v internetovém prohížeči telefonu.

Udržujte svoji aplikaci updatovanou na nejnovější verzi.

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.33 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Čtvrtek, 6. červen 2019, 13.08
Komukoliv v Internetu

Úspěšná implementace videokonferenčního serveru BigBlueButton

V květnu 2019 byl spuštěn ostrý provoz serveru BigBlueButton (BBB) pro organizování virtuálních tříd.

Tendence přesunout část fyzické výuky do online prostoru je patrná již řadu let. Programy typu Skype nejsou pro vzdělávací aktivity nejvhodnější, protože jim chybí prvek participace studentů ve třídě.

Vedle audio a video spojení ve vysoké kvalitě, BBB obsahuje funkci virtuální tabule s možnostmi pokročilého prezentování (tvary, podtrhávání, spojování, zvýrazňování), chatovací a close caption rozhraní a v neposlední řadě možnost nahrávání a zpětného zpřístupnění jednotlivých lekcí nebo jejich částí účastníkům. Vložená prezentace je v průběhu lekce a po jejím skončení dostupná všem studentům.

Rozhraní je plně integrované do školního systému Moodle. Student tak nepotřebuje další přihlašovací údaje, virtuální místnosti však přesto zůstávají silně zabezpečené na úrovni kurzů podle politik Moodle.

Pro organizování tutoriálů je možné zpřístupnit hostovský účet s jednorázovým dočasným heslem řádově desítkám účastníků.

Budete-li si přát vyzkoušet, jak vypadá lekce přes BigBlueButton, dejte nám vědět, spojíme se s Vámi.

Pro podrobnější prezentaci systému navštivte prosím tento odkaz (PDF, 7MB).

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.33 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Čtvrtek, 23. květen 2019, 15.50
Komukoliv v Internetu

V sobotu 27. 4. 2019 se v Brně konal první ročník Brno Expat Fair - Living in Brno - veletrhu určeného pro všechny cizince, kteří se chtěli dozvědět, co jim Brno může nabídnout, jaké služby mohou využít, jak mohou trávit svůj volný čas.

Stánek Language Hub byl tematicky zaměřen především na možnost složení zkoušky pro získání povolení k trvalému pobytu. Potkali jsme se s desítkami lidi a zodpověděli řadu dotazů i mimo samotnou zkoušku.

Prezentovali jsme například novinky v Language Hub Store, mezi jinými kurzy English for Independent Travelers nebo English Sounds.

Ředitel školy Josef Milon vystoupil v seminářové sekci s příspěvkem Language chemistry, ve kterém demonstroval kolokalibilitu slov a jejich zapojení do gramatického systému češtiny.

Veletrh představoval unikátní možnost setkání subjektů poskytujících "expat-friendly" služby s jejich potenciálními uživateli. Řada workshopů, seminářů a kulturních vložek dotvářely atmosféru dobře zvoleného areálu v Tržnici na Zelném trhu.

Poděkování za organizaci patří celému týmu Brno Expat Centre.

Web akce: https://www.livinginbrno.cz/

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.33 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Pondělí, 22. leden 2018, 07.27
Komukoliv v Internetu

Ne nezbytně. Obecně řečeno, jazyk disponuje podpůrnými prostředky oslovení a nepotřebuje nutně morfologický indikátor pro jeho vyjádření. Použiváme intonaci ve výslovnosti (Petře↗︎, proč jsi to udělal?) a interpunkci v grafice (Honzo! Nedělej to! - Martino, nech toho!).

Ve slovanských jazycích byl morfologicky vydělený tvar vokativu (v české tradici označovaný jako "5. pád") standardem. V některých z nich (ruština, slovenština) byl nahrazen tvarem nominativu (Иван х Иван!). Dokladem dříve existujícího vokativního sufixu jsou ojedinělé tvary Бог - Боже!

Vokativ je z hlediska syntaxe zcela samostatný, nevstupuje do větných struktur (Petře, přijdeš? - Petře, kolik je hodin? - Petře, byli tam včera vaši? - Petře, bude zítra hezky?) a je vždy snadno identifikovatelný. V singuláru rozpoznáme vokativ podle sufixu na pravé periferii, v plurálu je vokativ shodný s tvarem nominativu (pánové nom - pánové! vok). Vokativ je spojen s rodem rozvíjejícího adjektiva (Vážená paní! - Vážený pane! - Vážení hosté! -Vážené dámy!).

Ignorování tvaru vokativu je příznakové: Vojín Vata, nástup! - Ivan, pocem! 

U maskulin je vokativní sufix spojen s ojedinělou alternací: r > ř (Petr > Petře!), c > č (chlapec - chlapče!), h > ž (Bůh - Bože!).

Ve vokativních skupinách mají vokativní sufix obě jména (pane profesore! - Josefe Nováku!), v případě spojení slova "pane" a příjmení je v češtině velmi časté použití pane vok Novák nom. Může být sporné, nakolik je toto zjednodušení stylisticky přijatelné. V hovorovém projevu je použití velmi frekventované a je podpořené českou kinematografií. V českých filmech se jedná o standard (pane Louka! - pane Pařízek! - pane Kotek! - pane Vrána!), který se díky jejich oblíbenosti přejímá plošně.
V psané podobě je použití skupiny vokativ-nominativ často vnímáno jako nekorektní. V řadě případů je skupina vokativ-vokativ jediná možná: Vážený pane  vok profesore  vok Večerko! vok, nikoliv *Vážený pane vok profesore  vok Večerka! nom

Pro kultivovanou jazykovou praxi je v češtině dobré tvary vokativu dodržovat. Argument hovorovosti neobstojí v expresivních vyjádřeních, ve kterých je vokativ velmi aktivní (ty blbče! nikoliv *ty blbec!); zjednodušení na vokativně-nominativní skupinu (Pane Novák, jak se máte?!) se nedá aplikovat vždy (Pane inženýre Nováku! nikoliv *Pane inženýre Novák!) a práci neulehčí.

Uživatelé, pro které není čeština mateřským jazykem, se musejí smířit s českou flexí a naučit se sufixy a alternace, českým rodilým mluvčím stačí pro kultivované vyjádření používat tvary, které už dávno umějí.


Zdroje:
[1] Karlík, P. Vokativ. In: Nový encyklopedický slovní češtiny. Dostupné online https://www.czechency.org/slovnik/VOKATIV [cit. 2018-01-22].
[2] Janků, L. Vokativ v češtině [magisterská práce]. Brno, 2016. Dostupné online https://is.muni.cz/th/361402/ff_m/Vokativ_v_cestine.pdf [cit. 2018-01-22].
[3] Vokativ. Wikipedia. Dostupné online https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokativ [cit. 2018-01-22].
[4] Žaža, S. Vokativ v antických a slovanských jazycích. In: Linguistica Brunensia 59, 2011, 1-2. Dostupné online https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115152/1_LinguisticaBrunensia_12-2011-1_8.pdf?sequence=1 [cit. 2018-01-22].

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.34 ]
 
Obrázek: Josef Milon | Language Hub
autor Josef Milon | Language Hub - Pondělí, 9. říjen 2017, 16.31
Komukoliv v Internetu

Slovo může mít více významů (jedná se o víceznačnost slovní formy), které mají genetickou či významovou souvislost. V takovém případě mluvíme o tzv. polysémii (z řeckého πολυ- (poly-), mnoho, hodně) a σῆμα (séma - znak, význam). Příkladem je třeba slovo "letiště" ve významu 1. "prostor pro letadla a pasažéry", 2. "velká postel", se všemi konotacemi (více či méně humornými), které s posunutím významu souvisí ("Přistál jsem na letišti.").

V jazycích vzniká i situace, kdy je podobnost slov náhodná. Mluvime o tzv. homonymii (z řeckého ὁμός (homos), stejný a ὄνομα (onoma), jméno), srov. "los" (zvíře x lístek z loterie). V tomto případě se jedná o totožný slovní druh, který je takřka v celém skloňovacím paradigmatu totožný (tzv. částečná homonymie, v porovnání s úplnou homonymií, např slovo "raketa").

Někdy vývoj jazyka přichystá ještě zajímavější situaci, kdy jedno slovo může být rozdílné významově, geneticky i slovně-druhově. Nominativ singuláru slova "osel" se tvarově zcela shoduje s minulým časem pro třetí osobu singuláru maskulina slova "osít" > "osel".

Jak intepretovat a vysvětlit cizincům českou větu "Osel osel pole" je jistě náročné, ale díky předchozímu vysvětlení snad možné. Konstrukce "Už dlouho sním, že to sním s ním", která je z hlediska polysémie a homonymie jednodušší, nicméně foneticky neprůhledná, představuje také zajímavý oříšek a obě věty mohou z nejednoho učitele udělat osela. Nebo osla?


Podrobněji též: 

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.35 ]
 
Komukoliv v Internetu

Nominativ plurálu substantiv má standardně krátké zakončení kromě:

  • neuter typu náměstí (např. zábradlí, lešení, občerstvení)
  • koncovky -ové typické pro maskulina typu pán (ovšem vedle varianty -i, srov. páni x pánové) a předseda (předsedové; ovšem vidíme kolísání u slov typu bandita: bandité x banditi)
  • životných maskulin na -l, -j (učitel, žokej -> učitelé, žokejové)
  • deadjektivních substantiv typu vrchní nebo vrátný

Délka českého plurálu činí obtíže například studentům ruské národnosti, protože ruština, zejména u maskulin, přesouvá často přízvuk na poslední slabiku (города, глаза).

[ Změněno: Středa, 1. leden 2020, 17.35 ]
 
Stránka: 1 2 ()